Aktuality

Spojka, kotoučová spojka? Z čeho se spojka skládá ?

12.6.2015

Spojka, kotoučová spojka


http://www.mroauto.cz/upload/a6b90af41ef6e09aa09cc55255e642a3.jpg

Kotoučová spojka se využívá v motorových vozidlech pro přenos síly a točivého momentu z motoru na hnací soustavu automobilu, tedy na kola.

Pokud je spojka sepnutá, je motorová část spojena s hnacím ústrojím a veškerá síla a točivý moment je přenášena na kola. Pokud se spojka vypne (vyšlápnutím spojkového pedálu), je odděleno hnací a hnané ústrojí a práce motoru se tak nepřenáší. To je využito ke stání vozu při zapnutém motoru, zažazení rychlostního stupně nebo k možnosti rozjezdu.

Spojka se také využívá k plynulému rozjezdu automobilu. Využívá se zde tření s prokluzem, kdy se postupným spínáním spojky prokluzem vyrovnávají otáčky motoru s zatím stojícími koly. To umožňuje postupně se zvyšující přenos síly a točivého momentu a tím plynulý rozjezd vozidla.


Z čeho se spojka skládá


Existuje mnoho druhů spojek z hlediska konstrukce, způsobu přenosu síly i ovládání. Konstrukčně to mohou být spojky třecí (kotoučové, lamelové, odstředivé), elektromagnetické nebo kapalinové. Z hlediska ovládání přímé (vypínání spojky mechanicky, například lankem), nebo nepřímé (kapalinové, vzduchotlaké, nebo kombinované vzduchokapalinové). Z hlediska řízení pak může být spojka ovládána manuálně nebo automaticky.

Zabývat se teď budeme spojkou nejčastěji zastoupenou u osobních automobilů, tedy manuální kotoučovou třecí spojkou.

Z čeho se skládá:

 • hnací kotouč - setrvačník

 • hnací kotouč - přítlačný kotouč

 • třecí kotouč - lamela

 • mechanizmus vypínání spojky

 • spojkové ložisko

Přítlačný kotouč

http://www.mroauto.cz/upload/3bade4302b456433c532317f476f2aa2.jpg

Pokud je spojka sepnutá (spojkový pedál není vyšlápnutý), je přítlačný kotouč tlačen, nejčastěji jednou nebo více pružinami, tlačen na lamelu a druhý hnaný kotouč. Tím je přenášena veškerá síla motoru na kola vozu.

Spojková lamela

http://www.mroauto.cz/upload/91c2c473bc57b3dea853f3fd047edc2c.jpg

Spojková lamela plní funkci třecího kotouče. Lamela má třecí obložení, někdy také torzní tlumení. Pokud se spojka uvolňuje postupně, právě na lamele dochází k žádoucímu prokluzu, které umožňuje plynulý rozjezd vozidla.

Vypínací mechanizmus

Vypínací mechanizmus slouží k odpojení spojky. Po sešlápnutí spojkového pedálu je pomocí lanka (mechanicky) nebo pomocí vzduchového či kapalinového systému odsunut přítlačný kotouč od lamely, tím se přestane přenášet točivý moment na kola vozu. Při sešlápnutí spojkového pedálu je nutné překonat sílu přítlačných pružin. V moderních autech se o to starají právě systémy s posilovačem (vzduchový, kapalinový nebo vzduchokapalinový systém). Pro řidiče je tak vyšlápnutí spojky pohodlné, postačí k tomu jen malá síla a o zbytek se postará posilovač.

Automatická převodovka

http://www.mroauto.cz/upload/c3da386f5d9722ad1df262f4cb32600a.jpg

V moderních autech, kde je umístěna automatická převodovka, se o vyšlapávání spojky řidič nestará. Vše obstará elektronika, která řídí sílu přítlaku, sepnutí i vypnutí spojky v závislosti na jízdním režimu, aktuální situaci, rychlosti a dalších proměnných.


Doufáme že Vás článek alespoň trošku poučil, pokud ano neváhejte náš článek sdílet :o)

 

Team Mroauto

Životnost oleje - interval výměny oleje ?

12.6.2015


Životnost oleje - interval výměny oleje

Nejste si jisti při výměně oleje?  Kdy vyměnit olej a jaký olej je správný pro Váš vůz?

V  našem článku  jsou uvedeny některé zásady pro správnou výměnu a provozování motorových olejů.

http://www.mroauto.cz/upload/17d15f3f7c377594b949c730a11b4991.jpg

 Životnost motorového oleje a jeho interval k výměně oleje se řídí doporučením výrobce a také typem použitého oleje. Pro zjištění správného intervalu výměny si prosím zkontrolujte doporučení výrobce například v manuálu k osobnímu vozu nebo v mazacích plánech výrobce oleje. Standardní interval výměny oleje se pohybuje okolo 15 000 ujetých kilometrů ale může to být i míň i víc. V případě použití LongLife oleje (což je olej s proslouženou životností) bývá interval kolem 30 000 ujetých kilometrů, u některých nových vozů i více. Prodloužena výměna oleje není určena pro každý automobil. Aby bylo možné využít prodlouženého intervalu výměny, musí pro to být motor vyroben a musí být použit správný druh oleje, určený k prodlouženému intervalu výměny.

 

http://www.mroauto.cz/upload/d964a8afdec69908cd02ad8cf9194077.jpg

Interval výměny nezávisi jen na typu motoru, ale i na jeho zatížení. U benzínových  motorů bývá interval výměny 1x za 10-15 000 km, naftové motory často mají interval mezi 10-20000 km nebo 1x za jeden, maximálně dva roky. A to i tehdy, pokud najezdíme málo kilometrů. Olej totiž časem rovněž ztrácí své mazací vlastnosti a viskozitu.

Při jízdě typu ‘’ Brzda Plyn ‘’ (časté rozjezdy a zastavování) či při časté sportovní jízdě, kdy auto moc nešetříme (vysoké otáčky), se doporučuje interval výměny ještě o něco zkrátit. Při výměně oleje vždy vyměňte i opotřebovaný olejový filtr nebo flitrovou vložku. Olejový filtr je zanesený nešistotami a zhoršuje tak mazací schopnosti i nově měněného oleje.Při výměně oleje doporučujeme vždy vyměnit i opotřebovaný olejový filtr.

http://www.mroauto.cz/upload/64c0b7033c09863077c3734937f0de3f.jpg


Špatný stav oleje

http://www.mroauto.cz/upload/74eb30f0390047edf323c42c76e8fa7c.jpg


Olej po nalití do motoru podléhá celé řadě vlivů, které pozměňují nebo snižují jeho funkce – snižování tření, přenos tepla, čistící funkci či ochranu proti korozi. Při používání olej podléhá oxidaci působením vzdušného kyslíku a vlhkosti. Tyto degradační účinky jsou ještě umocněny působením zvýšené teploty. V oleji tak vznikají kaly, úsady a nečistoty, které zvyšují viskozitu oleje, objevuje se koroze, případně může dojít k narušení mazacího filmu, čímž se zvýší opotřebování součástí motoru.

Motor obvykle spotřebuje určité množství oleje v důsledku vysokých teplot a vysokého tlaku uvnitř motoru. Pokud máte v autě málo oleje motor se rychleji opotřebovává. To může způsobit zkrácení životnosti a v nejhorším případě také poškození nebo dokonce zadření motoru.

Moderní auta spotřebují cca 0,1 litru oleje na 1000 km.

 


Tmavý (až černý) hustý olej

http://www.mroauto.cz/upload/c3840419c823341b6f923f3bebd67793.jpg


Při výměně bývá olej velmi tmavý, až černý a velmi hustý (více viskózní). Je to správně a je to proto, že olej  kromě mazání zajišťuje rovněž funkci zachytávání nečistot a úsad, které vznikají při činnosti motoru. Kdyby tomu tak nebylo  nečistota, úsady a kaly by se hromadily v motoru a nakonec  jej třeba i trvale  poškodily. Také proto je nutné olej pravidelně měnit, neboť čistící schopnost se používáním rovněž snižuje.


Kontrola oleje

http://www.mroauto.cz/upload/0e4cf2ccf8497562bb43e9cbc3960b4d.jpg


Hladina oleje se kontroluje měrkou. Doporučujeme kontrolu každý cca 1000 ujetých km nebo před každou delší cestou.

Postup kontroly hladiny oleje:

 • auto při kontrole postavte na rovinu

 • neprovádějte kontrolu ihned po skončení jízdy, všechen olej v motoru ještě nebude stečen zpět v olejové vaně a měření bude nepřesné (počkat cca 2 hodiny)

 • vyjměte z motoru měrku a olej z ní setřete hadříkem (olej při jizdě znečistí celou měrku, bez očištění nelze odečíst hladinu)

 • znovu měrku zasuňte až na doraz a vyjměte, nyní již vidíte, zda se hladina nachází mezi ryskou minimální a maximální hladiny

 • je důležité, aby hladina oleje byla nad ryskou minimální hladiny, rovněž ale pod ryskou maximální hladiny, málo oleje nedostatečně maže, mnoho naopak vede k zahřívání, ztrátě vlastností olejů a také hrozí riziko proniknutí do spalovacích komor či sníženého výkonu motoru

 • v případě potřeby olej dolejte

Výměna oleje

 

Připravíme si nádobu na opotřebovaný olej a klíč pro povolení šroubu olejové vany, nový olej a nový olejový filtr.

 • při výměně motorového oleje nejprve motor zahřejeme, aby byl olej tekuťější a snáze odtekl do připravené nádoby

 • přistavíme nádobu pod výpustný šroub olejové vany a povolíme jej, olej necháme volně vytéci

 • po odpuštění oleje vyšroubujeme a vyměníme olejový filtr

 • poté vrátíme zpět výpustný šroub (dle potřeby vyměníme těsnící kroužek) a nalejeme potřebné množství nového oleje

http://www.mroauto.cz/upload/14b515b2ff77511e3aa7b98d7ec3d06e.jpg

Když nevíme, jaký druh oleje je ve vozidle

Při zakoupení ojetého vozu nemusí být znám typ používaného oleje ani počet najetých kilometrů. Proto doporučujeme výměnu oleje co nejdříve.

Při výměně oleje neznámého typu doporučujeme nejprve použít výplach motoru. Provádí smícháním oleje s aditivy, například BG 109. Do použitého oleje se nalije obsah balení, motor se nechá 15-30 minut běžet naprázdno a poté se provede výměna oleje podle popisu výše.

Polosyntetické a syntetické oleje mají dobrou schopnost rozpouštět usazeniny a pokud byl motor v tomto ohledu ve špatném stavu, nový olej velké množství usazenin rozpustí a naváže a může tak ztratit své schopnosti, či ucpat olejový filtr či mazací kanály, což může vést až k poškození motoru. Proto po první výměně oleje u zakoupeného použitého vozu doporučujeme alespoň o třetinu zkrátit interval první výměny oleje.

Mísení olejů

Mísení motorových olejů je za určitých podmínek možné, ale nedoporučuje se. Pokud je to možné, je vhodné míchat oleje stejného typu, výkonnostní a viskozitní třídy a stejného výrobce. Mísení kvalitativně horšího oleje s lepším vždy negativně ovlivní lepší olej. Rovněž oleje s různými aditivy mohou vzájemně degradovat své vlastnosti. Oleje s různou specifikací tedy vůbec nemíchejte.

Oleje s prodlouženou dobou výměny, tzv LongLife (až 30 000 km)

http://www.mroauto.cz/upload/a9a2ce16a72073049550444c8dbdcdaf.jpg

 

 

Některá vozidla mohou využít tzv. Long life olej, olej s prodlouženným intervalem výměny.

Obecně můžeme říci, že do motorů, které neumožňují prodloužení intervalu výměny nelijeme LongLife olej. Pokud jej do motoru nalijeme, v žádném případě nemůžeme olej používat jako LongLife ale vyměňujeme je ve standardních intervalech. Pokud motor podporuje použití LongLife olejů, je možné využít prodloužené intervaly pouze v případě, že použijeme příslušný motorový olej splňující příslušné normy VW pro LongLife.
Použité oleje zatěžují životní prostředí a nesmí být volně vylévány !! Použitý olej je nutné odevzdat na sběrných místech či firmám, zabývajícím se likvidací takovýchto odpadů !!


Pokud Vám náš článek pomohl pochopit nutnost řádné výměny motorového oleje, prosím sdílejte tento článek aby z toho mohli mít užitek i druzí :) Team Mroauto

 

MROAUTO VYLEPŠUJE SVÉ SLUŽBY, DÍKY VÁM , DĚKUJEME !

11.6.2015

MROAUTO VYLEPŠUJE SVÉ SLUŽBY, DÍKY VÁM , DĚKUJEME ! 

 

Vážení zákazníci,


velice si vážíme kladných recenzí na naší společnost.Za naší prací stojí velmi mnoho času a úsilí , které musíme vynaložit a tyto recenze dokládají , že to co děláme - děláme dobře.
Také musíme poděkovat za nechvalné recenze protože upozorňují na naše nedostatky, které tímto můžeme napravit a stále nás to posouvá dál k lepším výsledkům.


Na základě výše uvedených kladných i záporných ohlasů byla vylepšena naše webová stránka Mroauto.cz.

Např.
-zjednodušené hledání - detailnější informace v našem e-shopu 
-Kvůli vysokému odběru zboží  jsou upraveny nižší  ceny s dodavatelem SACHS a MANN FILTERS
-rozšiřujeme náš team o další kvalifikované lidi , kteří neustále procházejí náročným školením.
-85 % zásilek již doručujeme do 24h. od objednání.
Pokud máte jakékoliv přání nebo připomínky k naší webové stránce , neváhejte se vyjádřit na emailu :  shop@mroauto.cz
Děkujeme.Team Mroauto.cz 

Vážíme si Vašeho názoru a snažíme se být neustále o krok vpřed před konkurencí a doufáme , že toto je jeden ze způsobů jak toho dosáhnout.

 

http://www.mroauto.cz/upload/4e2c0ce155ec00bb8dd024203262e862.jpg

Dovolená autem ­ jak připravit nejen své vozidlo?

10.6.2015

Dovolená autem ­ jak připravit nejen své vozidlo?


http://www.mroauto.cz/upload/e84b7dd1aeb4d477c5ad3ebe97e8d542.jpg

Chystáte se na dovolenou?


Zvolili jste tentokrát jako dopravní prostředek automobil?​ Ať už jedete k moři či jinam do zahraničí určitě se ptáte jak se nejlépe připravit, aby všechno proběhlo v pořádku a Vy udělali pro své bezpečí, pohodlí a příjemně strávenou dovolenou maximum? Připravili jsme pro Vás přehled, na co při přípravách na dovolenou autem nezapomenout.


Připravte se na cestu důkladně! Před samotným odjezdem je třeba se na cestu dobře připravit. Přece jen, jedná se o dlouhou cestu, kterou musí řidič zvládnout. Protože budete projíždět a cestovat jinými státy, je třeba se seznámit s jejich předpisy a získat o nich dostatek informací. Zaměřte se zejména na rychlostní omezení, povinnou výbavu vozidla, povinnost denního svícení či minimální hloubku dezénu pneumatik. Pro rychlejší, bezpečnější a hlavně jistější dopravu na svou dopvolenou je praktické si cestu předem důkladně naplánovat. Nejen to, kterými městy budete projíždět, ale také zpoplatnění dálnic, tunelů a jiných úseků. Je důležite nezapomenout naplánovat přestávky na odpočinek, střídání řidičů či přespání. Překvapit Vás může také rozmístění benzinových pump, které v zahraniční nemusí být tak husté jako u nás. Proto si tankování alespoň zhruba rozplánujte​. Nezapomeňte také na všechny důležité doklady pro Vás i vozidlo.

http://www.mroauto.cz/upload/381559a5ea5b4d5ec76d3b67be798fc5.jpg


Například se jedná o mezinárodní řidičský průkaz, technický průkaz k vozu, zelenou kartu a mezinárodní formulář v případě nehody. Není od věci vozidlo před cestou připojistit, cestovní pojištění pro všechny členy rodiny je samozřejmostí. Nezapomeňte na povinnou výbavu!

http://www.mroauto.cz/upload/7578a1ff7d53f8548e93097f92cfd576.jpg

Automobil, kterým budete cestovat, musí být nejvýše bezpečný a proto je třeba ho před odjezdem pečlivě zkontrolovat. Kontrola vozu na delší cestu zahrnuje také kontrolu povinné výbavy​, jako je výstražný trojúhelník, sada náhradních žárovek a pojistek, lékárnička, nahuštěná, kvalitní a funkční rezerva, zvedák a klíč k výměně pneumatiky. V řadě států je povinnost vozit reflexní vestu pro všechny přepravované osoby. Vhodné je také vozit tažné lano a destilovanou vodu, nebo taky malý hasicí přístroj pro všechny případy. Doplnit povinnou výbavu můžete za výhodné ceny nákupem v našem e­shopu.

http://www.mroauto.cz/upload/b1542ab3c53892fc323d9207613ee0e4.jpg

 

Kontrolu vozu provede nejlépe auto servis U samotné kontroly vozu je třeba mimojiné vyčistit klimatizaci včetně výměny filtru, zkontrolovat stěrače a v případě potřeby je vyměnit, a taky doplnit kapalinu do ostřikovačů. Prohlédněte také funkčnost světel a případně upravte jejich sklon s ohledem na jeho plné zatížení zavazadly a cestujícími. Naprostou samozřejmostí by měla být kontrola brzd​, jejichž funkčnost je základním požadavkem pro bezpečnou jízdu. Kontrola brzdové kapaliny, brzdových destiček a kotoučů je tedy nutností. Prohlédněte pneumatiky, hloubku dezénu a důležitá je také kontrola tlaku v pneumatikách.

 

http://www.mroauto.cz/upload/eb6016bfe66f231581b75362ca323e50.jpg

​Dále se doporučuje zjistit stav motorového oleje a chladící kapaliny a případně je vyměnit či doplnit. Úplnou prohlídku před cestou je vhodné přenechat autorizovanému servisu, kde profesionální pracovníci ví, na co se zaměřit.  Ale naopak, ať se Vaše dovolená u moře či kdekoli jinde naprosto vydaří dle Vašich představ. Přejeme šťastnou cestu!

 

Team Mroauto

AKCE P+Z KOTOUČE+DESKY zimmermann ŠKODA OCTAVIA VW GOLF 3770 czk

8.6.2015

AKCE P+Z KOTOUČE+DESKY zimmermann ŠKODA OCTAVIA VW GOLF  3770 czk

P+Z KOTOUČE+DESKY zimmermann ŠKODA OCTAVIA VW GOLF - 3773 czk 

 

http://www.mroauto.cz/produkt/2584284/p-z-kotouce-desky-zimmermann-skoda-octavia-vw-golf-100-1234-20-100-1236-20-23131-195-1-23554-170-1/

 

http://www.mroauto.cz/upload/171efe9875a9d635a5247f72e79a0b36.195

předchozí 1 25 50 67 68 69 70 71 72 73 74 98 další

informace

Dovozce a distributor světových značek náhradních dílů na zahraniční automobily i na vozy Škoda. S jednoduchou a nejširší nabídkou na českém trhu.

Líbí se Vám ceny našich náhradních dílů? U nás nakoupíte některé náhradní dily až o polovinu levněji než u konkurence.

Většina zboží je skladem a u Vás může být do dvou dnů. Po dohodě je možný rozvoz nebo osobní odběr.

Pokud máte technický problém s přidáváním zboží do košíku, zavolejte nám.