Aktuality

Jaké parametry určují výměnu brzd? ATE Jakákoliv deformace nebo poškození brzdového kotouče má vliv na účinnost brzd

22.7.2016

Jaké parametry určují výměnu brzd?


Jakákoliv deformace nebo poškození brzdového kotouče má vliv na účinnost brzd a v důsledku toho se brzdná dráha prodlužuje. Mechanické poškození, trhliny, známky koroze a sjetý povrch třecí plochy jsou všechno příznaky toho, že ztrácíte při brzdění kontrolu nad vozidlem a dobrzdit i byť jednoduché situace je čím dál tím víc složitější. Zanedbatelný parametr určující výměnu brzdových kotoučů, jak jasný - přípustná tloušťka brzdového kotouče. Tento parametr  je pro hodně řidičů celkem neznámí a dávají na rady lidí, kteří tomu taky moc nerozumí. Rady typu -  ‘’ tyto disky vypadají ještě dobře" nebo ‘’ to ještě vydrží ‘’ nejsou pravdivé. Minimální tloušťka brzdového kotouče je dána nejen v návodu služeb, ale často je vyražená na okraji brzdového kotouče.


Velký průměr kotouče má vliv na jeho hmotnost. Nelze zvýšit tloušťku kotoučů aniž by to mělo obrovský dopad na zavěšení nápravy a tlumiče. Ještě do nedávné doby se auta vyráběla s dvěma až třemi sadama brzdových destiček pro jeden typ brzdové kotouče. V současné době se velmi často výměna opotřebovaných brzdových destiček a kotoučů řeší při 30-40 tisíc ujetých kilometrů nezávazně na tom v jakém stavu kotouče jsou.


Tloušťka brzdového kotouče má obrovský vliv na jeho schopnost přijímat teplo.


Tenčí tloušťka než je výrobcem povolena bude mít vliv na teplotu při tření, což vede k deformaci brzdového kotouče a snížení brzdného účinku.Co má vliv na deformaci brzdového kotouče?


Důvodu proč se deformují brzdové kotouče může být mnoho. Problémy už mohou nastat jak v projektování brzdového systému pro konkrétní vozidlo tak v samotné výrobě. Kotouče díky své hmotnosti ( někdy i víc než 10kg ) mohou být deformovány v důsledku nesprávné přepravy, skladování a dodávky do konečného zákazníka.


Nicméně, za nejčastější příčiny deformace brzdových kotoučů má bohužel za následek:


- Montážní chyba, neodborná montáž nebo neznalost postupu práce


- Nedodržení utahovacích momentů upevňovacích šroubů a nejčastěji na samotném kolu.


- Neinformování zákazníka o tom, jaké kotouče a destičky by byly pro jeho vůz nejlepší a zároveň taky kompatibilní.
Velký vliv na opotřebení brzd májí samozřejmě i řidičské schopnosti za volantem. Například překročení bezpečné provozní teploty brzdového kotouče (jízda stylem ‘’brzda-plyn’’), náhlé ochlazení horkého brzdového kotouče, nedostatečné větrání / chlazení brzdových kotoučů po sérii silného brzdění.Také špatný výběr položek, jako jsou brzdové kotouče a brzdové destičky, má vliv na koeficient tření, což prodlužuje brzdnou dráhu a zvyšuje teplotu.Jak zabránit reklamacím a stížnostem ?Montáž kotoučů a desek by mělo být prováděno se zvláštním zřetelem na použití jednoduchých nástrojů. Striktně dodržovat návod k montáži, který poskytuje výrobce vozidla. Málokdo ví, že každá krabice kotoučů i desek obsahuje návod k použití a instalaci.

Dokonce i pro nárok k reklamaci musíte znát postupy instalace abyste je uměli moudře popsat v žádosti samotné. Bohužel, tyto instrukce obvykle skončí v koši spolu s obalem.


Při instalaci brzdových kotoučů musíte pamatovat, na důkladné čištění pracovních ploch kotouče a náboje kola. Pozor, nepoužívejte přitom hrubozrné brusné kotouče, které mohou způsobit trvale poškození kotouče.

Po vyčištění je nutné změřit rovinu náboje pomocí pravítka pro kontrolu náboje a zkontrolovat házivost axiálního náboje.                                       


Brzdový kotouč montujeme v připevněném náboji a dotáhneme všechny šrouby upevňující kolo na polovinu točivého momentu na kolech. Měříme ukazatel rozchodu tak aby axiální odchylka byla v rozsahu povolenou výrobcem. Necháme to tak až do konce výměny, aby se zabránilo vniknutí nečistoty mezi kotouč a náboj kola. Při montáži brzdových destiček, musíme také věnovat zvláštní pozornost návodu k montáži. Každý výrobce brzdového systému má často různé pokyny pro montáž brzdových destiček, mimo jiné: mazacích míst, typy maziv atd…


Bohužel účinky nedostatku pečlivosti při instalaci nebo nesprávné instalace se projeví až po ujetí z 1000- 2000 km, to znamená, že zákaznici automaticky převádějí problém na vadu výrobku nebo jeho ‘’špatné’’ provozní vlastnosti.


Berme prosím zřetel na to, že brzdový systém je jeden z aktivních prvků bezpečnosti vozidla a není legrace brát to na lehkou váhu. Proto prosíme o dodržování všech pokynu pro výměnu brz. systému. Ušetříte tak nejen své peníze ale taky nervy s reklamací a hlavně zdraví.Team Mroauto.cz PatrikPříznaky typických poruch brzdového systému. Autodíly Mroauto.cz, brzdové kotouče, brzdové destičky

22.7.2016

Příznaky typických poruch brzdového systému. Autodíly Mroauto.cz, brzdové kotouče, brzdové destičky


Víte jaké jsou příznaky běžných nemocí brzdového systému? Chceme Vás informovat o tom, jaké jsou nejčastější poruchy a vady na systému brzd na vozidle. Jaký vliv na to má řidič ?Pokud nemá vozidlo brzdy ve 100% stavu nelze se bavit o bezpečném voze. Drtivá většina řidičů ví o následcích, které způsobují vadné brzdy ale i přesto s opravou otálejí. Existují lidé, kterí jsou dokonce na sto procent přesvědčeni o účinnosti svého vozu jen do doby než je třeba náhle zabrzdit před nějakou překážkou. V tu chvíly je vozidlo neovladatelné a ať děláme co děláme auto ne a ne zabrzdit.


Jen několik závad v brzdovém systému se projevují náhle. Většina komponentů dřív než vypoví službu Vás na to ale upozorní. Problém je ale v tom, že si řidič velmi rychle a většinou nevědomky zvykne na sníženou účinnost brzd a většinou tomu přizpůsobí jízdu. To ale nemusí stačit !


Doporučujeme proto neignorovat podezřelé zvukové signály nebo vibrace doprovodné při brzdění. Neberte taky na lehkou váhu výstražné kontrolky, které signalizují poruchu na brzdovém systému a nesmí být ignorována taky skutečnost, že brzdový pedál je čím dál více "měkkým" - to vše může dosvědčit, že brzdový systém vyžaduje urgentní zásah mechanika. Pokud Vaše vozidlo nekteré takové příznaky nese, prosíme o urychlené jednání. Jízda s poruchou na brzdách je jako skákat z letadla s batohem bez padáku. Taky jsme si počas letu jistí, že máme na zádech batoh s padákem ale při pokusu zatáhnout padák náhle zjistíme, že je něco v nepořádku. Zjišťovat, že jsou brzdy vadné až když začneme prudce brzdit před překážkou je pozdě. Taková situace většinou dopadá tragicky !


Selhání systému ABS. Autodíly Mroauto.cz


Ano, abs je sice jeden z nejspolehlivějších brzdových systému instalovaných ve vozidlech ale to taky neznamená, že je bezúdržbový. Na jeho správný chod dohlíží integrovaný diagnostický systém. V případě, že diagnostika zaregistruje jakoukoli odchylku od naprogramovaných parametrů, ABS jednoduše vypne a auto začne brzdit bez systému ABS. O poruše systému je řidič informován na palubní desce pomocí výstražné kontrolky ABS.


Nejčastější závady jsou snímače rychlosti, které jsou umístěny na náboji kola v blízké vzdálenosti od brzd. Nejčastější příčiny nefunkčnosti jsou posypové soli, bláto, vlhko a vysoké teplo v krátkem časovém úseku. Časté chyby jsou odhaleny pouze za určitých podmínek, např. po dešti nebo při jízdě na nerovném povrchu. Mnohem vzácnější selhání ovladače ABS je porucha hydraulického čerpadla a ventilů odpovědné za distribuci brzdné síly mezi koly.
Příznaky poruchy ABS systému . Autodíly Mroauto.cz


- Rozsvícená kontrolka ABS na palubní desce


- Blokování kol při brzdění


- Měkký brzdový pedál v případě poruchy ABS ventiluDůvody selhání ABS systému . Autodíly Mroauto.cz

- Jízda po obtížných cestách (rychlost špína senzory)

- Přehřátí nebo mechanické poškození senzorů


Poruchy destiček a brzdových kotoučů. Autodíly Mroauto.cz

Destičky i kotouče jsou spotřební součásti brzdového systému, takže jejich postupné opotřebení je zcela normální. Na jak dlouho by však měly být vyhovující? To nelze přesně určit. Hodně záleží na tom, jak "těžkou nohu" řidič má a v jakých podmínkách auto provozuje. Předčasné opotřebení třecího obložení (destičky) je ve většině případu vina řidiče. Nejčastějším důvodem je nesprávná technika jízdy, např. dlouhé brzdění při jízdě na horských silnicích (namísto brzdění motorem) nebo nepřetřžitě položená noha na brzdovém pedálu. Jízda stylem - brzda plyn - destičce na životnosti nepřidá. To vede k tomu, že po určité době se destičky a brzdové kotouče začínají víc zahřívat a značně opotřebovávat.


Přehřáté kotouče rychle korodují, zatímco třecí obložení se může začít rozpadat. Pokud brzdové kotouče a desky zahřejete do ‘’červena’’ a náhle je schladíte (jízda po dešti, louže atd.) tak s velkou pravděpodobností dojde k deformaci nebo k dokonce prasknutí kotouče. V lepším případě dojde k vadě v podobě kopání, vibrace a hluku.


Problémy s třecími prvky může být také způsobeno nesprávnou funkcí brzdových třmenů, zkorodovanými vodícími čepy a pouzder nebo blokovanými písty. Tyto vady způsobují, ž třecí prvky (kotoouče a desky) jsou neustále v pracovním procesu a zahřívají se.
Příznaky poruchy kotoučů a desek: Autodíly Mroauto.cz


- Hluk, vibrace, a "bití" kola během brzdění


- Zápach hoření


- Zahřívání během brzdění v prostoru kol


- Kovový zvuk tření

 

http://www.mroauto.cz/upload/51bfbb3d577c1f6deac16fd25d2ee039.jpg
Příčiny závad kotoučů a brzdových destiček: Autodíly Mroauto.cz


- Nesprávná technika jízdy - dlouhodobé brzdění, těžká noha na pedálu


- Koroze nebo kontaminace brzdového třmenu


- Jízda s opotřebovanými třecími prvkyVady ruční parkovací brzdy, Autodíly Mroauto.cz

 

http://www.mroauto.cz/upload/bd503000be58120bbda08f97ec0f923f.jpg


Velmi mnoho řidičů si neuvědomuje, že mají vozidlo vybevené ruční brzdou. Pokud neparkují zrovna z kopce tak ruční brzdu nepuožijí. V konečném důsledku zaplatí za svoji chybu sami řidiči. Nic nedokáže ublížit brzdám v takové míře jako dlouhodobá nečinost ruční brzdy.


S manuální převodovkou je nutné použít ruční brzdu vždy když zaparkujete nebo zastavíte vozidlo.


S automatickou převodovkou není nutné ruční brzdu používat přiu každém parkování. Jakmile uvedete vozidlo do klidné polohy a dáte páku do pozice ’P’, převodovka zablokuje hnací kola. V případě, že parkujete z kopce je v zájmu automatické převodovky při parkování používat ruční brzdu. Ruční brzdu dávejte dřív než-li dáte páku do pozice ‘P’.


Výjimka: Parkovací brzdu nepoužívejte při brzdění na ledové vozovce.

 Známky opotřebení brzdové kapaliny, Autodíly Mroauto.cz


Brzdová kapalina je velmi hygroskopická látka - absorbuje vodu ze vzduchu i přes mikroskopické póry gumových brzdových hadic. Je to dáno hlavně díky časem zhoršujících se vlastnostem kapaliny.


Co dokazuje špatnou brzdovou kapalinu: Autodíly Mroauto.cz


- Oslabení účinnosti brzd v době kdy se zahřívají


- Měkký brzdový pedál


- Porucha čerpadla a brzdového třmenu


Příčiny opotřebení brzdové kapaliny: Autodíly Mroauto.cz


- Nekvalitní brzdová kapalina


- Koroze vnitřních součástí brzdového systému


- Ztyřelé brzdové hadice
Mroauto.cz nabízí veškeré brzdové systémy, příslušenství na drtivou většinu značek a typu vozidel.


www.mroauto.cz

brzdové kotouče, brzdové destičky

  


Autodíly Mroauto.cz " Značkové servisy často straší motoristy, že přijdou o záruku" right to repair

18.7.2016

Autodíly Mroauto.cz " Značkové servisy často straší motoristy, že přijdou o záruku"

 

 

Značkové servisy často straší motoristy, že přijdou o záruku

Prodejci nových aut a předražené značkové autoservisy často straší motoristy, že pokud pojedou s novým nebo zánovním vozem do levnější, neznačkové opravny, tak jim propadne záruka. Hrozí jim tím i u jednoduchých servisních úkonů, jako je sezónní přehození pneumatik nebo výměna oleje. Je to však v rozporu s unijním právem.

http://www.mroauto.cz/upload/2a91e5db5dddb4e6057bdd3a4b6afa9f.jpg

 

EU už před bezmála deseti lety stanovila, že motoristé mohou i s novými a zánovními vozy jezdit do neznačkových servisů, aniž by přišli o záruku. Jenže mnozí zákazníci o tomto nařízení stále nevědí nebo se nechají autorizovanými servisy zastrašit, že není platné. Uhradí jim pak za tutéž práci a díly více peněz než v servisu, který jen není danou automobilkou „posvěcený“, ale jinak má veškeré odborné zázemí.

 

Aleš V. z Prahy jel s toyotou kvůli opravě brzd do autorizovaného servisu. „Vyčíslili mi to na více než osm tisíc korun. V neznačkovém servisu si ale řekli o polovinu méně, přitom s použitím stejných dílů. Jenže v autorizovaném servisu mi oznámili, že když tam pojedu, propadne mi záruka,“ divil se pan Aleš.

 

I mechanik v malé dílně musí dodržovat postupy dané výrobcem, tedy dělat totéž, co dělají autorizované servisy

Vlastimil Ženíšek z pražského autoservisu

http://www.mroauto.cz/upload/dff01d0a6113ed296e4184f6880b085e.jpg

„Autorizované servisy tlačí na lidi, že pojedou-li jinam, ztrácejí záruku. I mechanik v malé dílně ale musí dodržovat postupy dané výrobcem, tedy dělat totéž, co dělají autorizované servisy. Jen v menší opravně nesedí hezká slečna v recepci s mramorovou podlahou, což bývá jediný rozdíl,“ řekl Právu Vlastimil Ženíšek z autoservisu Finecco na Praze 5.

 

 

 

V Praze: 35 tisíc, v Příbrami: 10 tisíc

Ještě větší cenový šok zažil pan Jaroslav P. z Prahy. Jeho nissan byl zezadu lehce nabouraný. V autorizovaném servisu to viděli na 35 tisíc korun. V autoopravně v Příbrami si za totéž řekli necelých deset tisíc korun.

 

„V autorizovaném servisu mne strašili ztrátou záruky, jenže její lhůta mi už stejně skoro vypršela, tak jsem se jen otočil na podpatku,“ dodal pan Jaroslav.

 

Dech mu vzal nejen cenový rozdíl, ale i provedení opravy malým servisem. „Výsledek byl vynikající. Do kufru nezatéká, vše perfektně lícuje, nástřik laku byl také bez vady,“ dodal.

 

„Jezdí k nám motoristé vystrašení, že jim v autorizovaných servisech vyhrožují ztrátou záruky. Tzv. bloková výjimka stanovená EU, platná od roku 2004, ale určuje, že majitel vozidla není povinen využívat pro běžnou údržbu nebo garanční servis jen značkové servisy,“ zdůraznil Otakar Dvořák z autoservisní sítě Q-SERVICE.

 

Právo na reklamaci nepadá opravou v takzvaném neautorizovaném servisu

Bloková výjimka EU

V prvních letech platnosti výjimky ale musely neautorizované servisy montovat do aut v záruce pouze tzv. originální díly.

 

Od roku 2010 však už bloková výjimka EU umožňuje dávat do aut, na něž se ještě vztahuje záruka, i levnější díly, které sice nejsou opatřeny logem automobilky, ale pocházejí také od renomovaných producentů, z takzvané druhovýroby.

 

„Neznačkové servisy jsou rovněž povinné dodržet správné postupy a rozsahy prací, které v manuálech pro automechaniky jasně předepisuje výrobce automobilu. Musí rovněž používat originální nebo kvalitativně rovnocenné náhradní díly a garanční opravy, správně a jasně je zapisovat například do servisní knížky,“ reagoval Dvořák na časté tvrzení autorizovaných servisů, že neznačkové opravny jsou diletanti, kteří to plichtí na koleni.

http://www.mroauto.cz/upload/172a32cc0cccda5ef5cd39294d3872bd.jpg

 

Ve skutečnosti neznačkové servisy mají díky blokové výjimce právo a možnost přistupovat k technickým informacím o nových vozidlech v záruce, stejně tak jsou jim přístupná školení daných značek. Je to zkrátka o lidech. Kdo chce být profesionál, tak jím je a nemusí na to mít zrovna razítko, že je autorizovaný.

 

Jindřich Ginter, Jakub Svoboda, Právo

https://www.euroskop.cz/8449/1981/clanek/pravidla-prodeje-a-servisu-motorovych-vozidel/

https://www.novinky.cz/finance/317138-znackove-servisy-casto-strasi-motoristy-ze-prijdou-o-zaruku.html

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52010AE0444

Autodíly Mroauto.cz - největší online prodejce autodílů v České Republice nabízí nové speciální služby.

7.7.2016

Autodíly Mroauto.cz - největší online prodejce autodílů v České Republice nabízí nové speciální služby.

 

EXPRESNÍ DODÁNÍ 

- jedná se o nadstandardní službu ,která garantuje doručení zboží do 48h.

Jak to funguje ? 

Objednej zboží do 10:50 AM v pracovní den a my jej vyexpedujeme ještě týž den.V 98% případů je zboží již dodáno na druhý pracovní den ! 

http://www.mroauto.cz/upload/7da527238e9dc566f063d8999ed1c88b.png

 

NEJŠIRŠÍ A ZÁROVEŇ NEJLEVNĚJŠÍ NABÍDKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ V ČR ! 

- u nás nakoupíš zboží od mnoha výrobců. Možnost výběru má opravdu každý ! Standardní, střední nebo top kvalita srovnatelná s originálem.

 

KVALITA SLUŽEB

- poskytujeme komplexní poradenství v oblasti AUTO-MOTIVE problematiky.Naši vyškolení prodejci Vám bez problému poradí a pomohou s jakýmkoliv problémem a zároveň doporučí požadované zboží.Při nákupu není problém zboží překontrolovat pomocí VIN kódu karoserie.

 

ŠETŘÍME ČAS A PODRÁŽKY

- objednávej z pohodlí domova v klidu a s přehledem.Náš e-shop pracuje jako jeden z mála v Čr legálně na systému TecDoc - díky tomu v klidu a v pohodě je možné dohledat zboží přesně podle představ.A to všechno s garancí vrácení peněz do 14 dní od zakoupení. NA ROZDÍL PŘI NÁKUPU V KAMENÉM OBCHODĚ KDE PRÁVO NA VRÁCENÉ ZBOŽÍ NENÍ.

 

 

NAŠE ZBOŽÍ SEDÍ ! 

- díky velkým zkušenostem a kvalitnímu vyhledávacímu systému se těšíme 99 % úspěchu kompatibility zboží. Zbyle 1 % je způsobeno nejčastěji špatnými katalogovými informacemi výrobce vozidla nebo předchozím neoprávněným zásahem do vozidla.(neoriginální oprava po nehodě , záměna motoru nebo části karoserie )

 

Při objednávce nad 5000 Kč poštovné zdarma. (do 50kg) 

Pracovní doba mezi svátky. STOP

4.7.2016

Pracovní doba mezi  svátky.

 

Upozorňujeme, že ve dnech od 05.07.2016 až do 06.07.2016 jsou naše prodejny uzavřeny, 

 

Omezený bude taky provoz telefoních a meilových linek. 

 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hezké svátky :)

 

Team Mroauto

předchozí 1 25 42 43 44 45 46 47 48 50 74 98 další

informace

Dovozce a distributor světových značek náhradních dílů na zahraniční automobily i na vozy Škoda. S jednoduchou a nejširší nabídkou na českém trhu.

Líbí se Vám ceny našich náhradních dílů? U nás nakoupíte některé náhradní dily až o polovinu levněji než u konkurence.

Většina zboží je skladem a u Vás může být do dvou dnů. Po dohodě je možný rozvoz nebo osobní odběr.

Pokud máte technický problém s přidáváním zboží do košíku, zavolejte nám.