Hlavní stránka Blog Auto-moto magazín Kdy vyměnit brzdové destičky a kotouče?

Kdy vyměnit brzdové destičky a kotouče?

23. 03. 2020
|

Brzdové destičky

Brzdové destičky jsou důležitou částí brzd u všech typů vozidel vybavených kotoučovými brzdami. Brzdové destičky jsou tvořeny kovovými pláty s brzdnou látkou připevněnou na povrch protilehlý brzdovému disku.Brzdové destičky převádí pomocí tření kinetickou energii vozidla na tepelnou energii. Když se destička kontaktem s bubnem nebo rotorem zahřeje, dochází k přenosu malého množství brzdného materiálu na buben, destička a disk k sobě přilnou, přítlakem vzniká brzdná síla. Existuje mnoho druhů, podle zamýšleného využití vozidla, od velmi měkkých a agresivních (např. u závodních vozů), po tvrdší, trvanlivější a méně agresivní. Destičky mohou mít různé pracovní teploty, použití nesprávného typu může způsobovat vadnutí brzd.
Pro svoji odolnost proti vysokým teplotám byl používán azbest, ale kvůli své toxicitě se nyní nahrazuje aramidovými vlákny. 

Kotoučová brzda

Kotoučová brzda je brzda, jejíž pracovní částí je kotouč, brzděný přítlakem brzdových destiček. Používá se především k brzdění automobilů, motocyklů a kolejových vozidel, ale také u některých jízdních kol nebo i dětských kočárků. Funkční princip Přenos brzdné síly na kotoučovou brzdu je u silničních vozidel obvykle hydraulický. Sešlápnutím brzdového pedálu vznikne tlak v brzdovém systému. Brzdová kapalina začne tlačit na brzdový píst, který tlačí brzdové destičky kolmo na rotor. Vzniklá třecí síla mezi rotorem a destičkami působí proti otáčení.
Působení sil v kotoučové brzdě Odlišně od toho se u železničních kolejových vozidel užívá pneumatický přenos síly a tlak vzduchu v brzdových válcích je v jednotlivých vozidlech vlaku regulován přístrojem zvaným brzdový rozvaděč, který ovládá strojvedoucí nepřímo změnou tlaku v hlavním potrubí pomocí brzdiče samočinné brzdy.

Životnost brzd

U životnosti brzd se nebudeme zaměřovat na vady brzd a brzdového systému, povíme si něco o opotřebování brzd a jejich výměně ve chvíli, kdy již dosloužily.
Životnost kotouče bývá zhruba 3x větší, než životnost destiček. Proto se kotouče zpravidla nemění vždý zároveň s výměnou destiček, ale až v momentě, kdy jsou skutečně sjeté. Životnost brzd zhruba z 50% závisí na stylu jízdy, tedy pokud jezdíte stylem brzdy - plyn, pravděpodobně vám destičky odejdou dříve než kolegovi se stejný mautem, který ale jezdí plynule, předvídá dopravní situaci a brzdy tolik netrápí. V moderních autech bývá dnes přítomno i čidlo, které řidiče upozorní, pokud jsou již destičky na konci své životnosti Jak poznat opotřebovanou brzdu Interval výměny 20-60tis km. Obecně se mohou vyskytnout projevy jako slabší brzdný účinek, pískání (například když už na destičce není žádné obložení a kotouč a destička tak dřou kov o kov), kopání brzd a podobně,
Pokud jsou již destičky zcela sjeté, stává se situace i nebezpečnou, protože brzdný účinek již zdaleka není ideální a v kritické situaci by se to mohlo vymstít.
 

Výměna brzdového kotouče

Brzdový kotouč se také časem vyhobluje a je nutné jej vyměnit. Zkušený mechanik to jistě pozná i pohledem, navíc, na disku bývá vyražena ryska nebo údaj o minimální tloušťce, kdy se po překročení kotouč musí vyměnit. Další z projevů může být například kopání či pulzování brzdy, to může být způsobeno tím, že se nám kotouč zkroutil. Zde je také vhodné jej vyměnit co nejdříve, neboť takový kotouč nejen ideálně nebrzdí, navíc i likviduje brzdové destičky a další součásti brzd.